Emoties

Deze week ging het tijdens mijn training KwebbelKids over emoties. Op mijn vraag aan de kinderen wat nu eigenlijk emoties zijn, verwees iedereen naar de emoticons op hun telefoon 😆. In eerste instantie zou je denken dat dit lichtelijk zorgwekkend is maar later bleek hoe gunstig deze emoticons eigenlijk toch wel zijn. Deze kinderen konden …

KwebbelKids

Vanaf zaterdag 18 mei zal er worden gestart met KwebbelKids; een nieuwe training voor kinderen die het lastig vinden om van zich te laten horen binnen een groep, die erg verlegen zijn, nieuwe situaties heel spannend vinden en weinig uit zichzelf vertellen. Ze durven bijvoorbeeld vaak geen vragen te stellen aan de juf, of iets …